• Česky
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Español
  • русский

Kontakt

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79
533 53 Pardubice

Tel.: +420 464 646 414
Fax: +420 464 646 415
E-mail:

 

Personalista
Fichtnerová Pavla
Tel.:+420 725 325 056

 

Aktuality

01. 04. 2016 POWTECH 2016

Společnost VST Engineering se ve dnech 19.4.2016 - 21.4.2016 zúčastní veletrhu POWTECH v Norimberku.

07. 01. 2016 VST posiluje

Společnost VST Engineering úspěšně dokončila výstavbu zcela nových skladovacích prostor.

06. 10. 2015 SOLIDS 2015

Společnost VST Engineering se ve dnech 4.11.2015 - 5.11.2015 zúčastní veletrhu SOLIDS v Dortmundu.

Výbuch prachu

Výbuch je prudké hoření (oxidace), které se vyznačuje vzrůstem teploty a tlaku. K výbuchu může dojít tehdy, setká-li se výbušná atmosféra se zdrojem, který ji dokáže zapálit.

 

Proč je třeba se výbuchem zabývat?

Přestože výbuchy nejsou každodenní událostí, není možné riziko vzniku výbuchu podceňovat. Následky jsou obvykle rozsáhlá poškození technologických zařízení, případně budov, ale v důsledku těchto destrukcí také poškození zdraví a nezřídka i života zaměstnanců v dosahu výbuchu.

 

Je váš provoz tímto rizikem ohrožen?

Riziko výbuchu jde napříč přes všechna průmyslová odvětví. Je všude tam, kde se dopravuje, skladuje, zpracovává anebo manipuluje s prachem nebo látkami s nezanedbatelným podílem prachu, který tvoří směsi se vzduchem výbušnou atmosféru.

 

Mezi prachy tvořící výbušnou směs patří hnědé i černé uhlí, lignit, síra, uhlík, pryskyřice, biomasa, obilniny a výrobky z nich, cukr, sušené mléko, kostní a masové moučky, krmné směsi, plasty, kovové prachy (hliník, hořčík, titan, zinek a jejich slitiny), apod.

Výbušnou atmosféru tvoří směs výbušné látky ve směsi se vzduchem. Ani pokud není v zařízeních vzduch, ale například spaliny, není výbuch vyloučen, protože limitní koncentrace kyslíku je závislá na řadě dalších provozních podmínek (např. na teplotě).

Pokud se pak v takovém zařízení vyskytne iniciační zdroj, dojde k iniciaci výbušné atmosféry. K nejčastějším iniciačním zdrojům, které se vyskytují uvnitř průmyslových zařízení, patří jiskry mechanického původu, horký povrch, plamen nebo žhavá částice, elektrostatický výboj anebo elektrické zařízení. Typické je, že tyto iniciační zdroje lze vyloučit obtížně nebo vůbec ne.

 

Jaké jsou typické provozy s rizikem výbuchu prachů?

 

Typické provozy s rizikem výbuchu prachů jsou teplárny, elektrárny, mlýny, cukrovary, výroby krmných směsí, sila, výroba plastů, výroba nábytku, práškové lakovny a další provozy nebo jejich části, ve kterých dochází k drcení a mletí materiálu, aspiraci nebo odlučování prachu, skladování prachu nebo látky s jeho vysokým podílem, mechanické a pneumatické dopravě, sušení, míchání apod. V těchto provozech se riziko výbuchu vyskytuje jistě, a to minimálně v některé části provozu nebo v některém zařízení, které zahrnují.

 

 

Jaká jsou typická zařízení s rizikem výbuchu?

Typická zařízení s rizikem výbuchu prachů jsou mlýny, drtiče, filtry, třídiče, elevátory, zařízení pneumatické dopravy, zásobníky a sila, cyklony, sušárny, apod.

 

 

Jak minimalizovat riziko výbuchu prachu u provozu nebo zařízení?

Pokud nelze výbuchu zamezit, je nutné zařízení zabezpečit. Cílem zabezpečení je omzeit účinky případného výbuchu na přijatelnou úroveň. Zařízení, která se k tomu používají, se nazývají ochranné systémy.

 

Postupujete odpovědně?

Nevystavujte své zaměstnance riziku výbuchu a neriskujte ztrátu dobrého jména. Výbuch není jen teoretické riziko a ochrana před ním je známkou vysoké míry odpovědnosti a odpovídajícího přístupu k zajištění bezpečného provozu.

 

Kompletní nabídka ke stažení