• Česky
 • English
 • Deutsch
 • Polski
 • Español
 • русский

Kontakt

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79
533 53 Pardubice

Tel.: +420 464 646 414
Fax: +420 464 646 415
E-mail:

 

Personalista
Fichtnerová Pavla
Tel.:+420 725 325 056

 

Aktuality

01. 04. 2016 POWTECH 2016

Společnost VST Engineering se ve dnech 19.4.2016 - 21.4.2016 zúčastní veletrhu POWTECH v Norimberku.

07. 01. 2016 VST posiluje

Společnost VST Engineering úspěšně dokončila výstavbu zcela nových skladovacích prostor.

06. 10. 2015 SOLIDS 2015

Společnost VST Engineering se ve dnech 4.11.2015 - 5.11.2015 zúčastní veletrhu SOLIDS v Dortmundu.

Služby

S cílem zajištění maximální ochrany lidských životů a bezpečnosti provozů svých zákazníků poskytuje společnost VST komplexní rozsah služeb spojených se zabezpečením proti výbuchu a požáru. Od počáteční fáze projektu, přes návrhy zabezpečení, jejich realizaci, pravidelný servis i údržbu ochranných systémů.

 

Instalace, revize, servis, zaškolení

 • Instalace ochranných systémů na technologická zařízení, periodické revize prováděné pro trvalé zajištění jejich bezchybné funkce, služby pro okamžité obnovení funkce systému po aktivaci, výměny a opravy komponentů. Školení obsluhy ochranných systémů a školení problematiky výbuchu hořlavých prachů.

 

Dokumentace o ochraně před výbuchem

 • Vypracování Dokumentace o ochraně před výbuchem dle NV406/2004 Sb. Touto dokumentací zaměstnavatel povinně prokazuje bezpečnost svých technologických provozů z hlediska nebezpečí výbuchu.


Hodnocení rizika vznícení a návrhy opatření

 • Posouzení všech nebezpečných částí technologie, s ohledem na zpracovávaný materiál, konstrukci technologických zařízení a místní a provozní podmínky. Návrhy preventivních a ochranných opatření ke snížení rizika výbuchu. Podklady pro zařazení jednotlivých zařízení do příslušné kategorie dle normy ATEX.


Výpočty konstrukční tlakové odolnosti

 • Výpočty tlakové odolnosti zařízení včetně návrhu konstrukčních úprav pro dosažení její potřebné úrovně u konkrétních zařízení. Tvorba 3D modelu z konstrukční dokumentace nebo zjištěním potřebných údajů na místě.


Zjištění požárně technických charakteristik jednotlivých látek

 • Stanovení požárně technických charakteristik prachů z posuzované technologie na základě dodaného vzorku.

 

Dokumentace k zabezpečení technologie proti výbuchu

 •  Vytvoření projektové dokumentace, podkladů pro orgány dozoru a pro instalaci vlastního zabezpečení.

 

Protokol o určení vnějších vlivů

 • Tvorba protokolu nebo přímá spoluúčast na jeho vytváření v rámci odborné komise.

  

Potřebujete zkušeného partnera s flexibilním přístupem, který dokáže řešit i nestandardní situace a používá k zabezpečení technologicky vyspělé ochranné systémy?