• Česky
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Español
  • русский
Výbuch prachu

Kontakt

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79
533 53 Pardubice

Tel.: +420 464 646 414
Fax: +420 464 646 415
E-mail:

 

Personalista
Fichtnerová Pavla
Tel.:+420 725 325 056

 

Aktuality

01. 04. 2016 POWTECH 2016

Společnost VST Engineering se ve dnech 19.4.2016 - 21.4.2016 zúčastní veletrhu POWTECH v Norimberku.

07. 01. 2016 VST posiluje

Společnost VST Engineering úspěšně dokončila výstavbu zcela nových skladovacích prostor.

06. 10. 2015 SOLIDS 2015

Společnost VST Engineering se ve dnech 4.11.2015 - 5.11.2015 zúčastní veletrhu SOLIDS v Dortmundu.

Hasící bariéra (HRD)

Oddělení výbuchu - hasící bariéra (HRD)

ANTIDET Barrier

 

VST Engineering používá k zabezpečení zařízení oddělením výbuchu prachu vlastní ochranný systém ANTIDET Barrier

 

K čemu systém ANTIDET Barrier slouží?

ANTIDET Barrier je hasící bariéra pro oddělení výbuchu sloužící k uhašení výbuchového plamene, který se šíří potrubím z jednoho zařízení do druhého, provedením aktivního zásahu do procesu hoření (hašení). Vlastní zařízení je obvykle zabezpečeno systémem na odlehčení nebo se systémem na potlačení výbuchu.

 

Jaké jsou komponenty systému?

Hasící bariéra se skládá z řídící ústředny, minimálně jednoho tlakového anebo optického detektoru výbuchu a minimálně jednoho akčního prvku.

 

Jaká je funkce systému?

Vznik výbuchu je doprovázen nárůstem tlaku a plamenem. Tyto průvodní jevy výbuchu jsou podle druhu detektoru detekovány buď uvnitř chráněného zařízení (tlak) nebo v potrubí (plamen) a předány řídící ústředně. Řídící ústředna vyhodnotí tento stav jako šíření výbuchu a aktivuje příslušný akční prvek nebo prvky instalované v odpovídající vzdálenosti na potrubí. Otevřením akčního prvku dojde k vnesení hasiva (prášek) do potrubí a tím k uhašení (potlačení) výbuchového plamene.

 

 

 

Produktový list ke stažení
Kompletní nabídka ke stažení