• Česky
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Español
  • русский
Wybuch pyłów

Kontakt

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79
533 53 Pardubice

Tel.: +420 464 646 414
Fax: +420 464 646 415
E-mail: vst@vst.cz

Aktualności

01. 04. 2016 POWTECH 2016

Firma VST Engineering, w dniach 19.04. 2016 – 21.4. 2016 uczestniczyła w targach POWTECH w Norymberdze.

08. 01. 2016 VST Engineering wzmacnia swoją pozycję na rynku

Spółka  VST Engineering z sukcesem zakończyła budowę zupełnie nowej powierzchni magazynowej i staje się silniejsza w konkurencyjnym środowisku na rynku

06. 10. 2015 SOLIDS 2015

Firma VST Engineering, w dniach 04.11. 2015 – 05.11. 2015 uczestniczyła w targach SOLIDS w Dortmund.

Membrany

Opowietrzenie wybuchu

ANTIDET Relief

 

VST Engineering stosuje do zabezpieczenia urządzeń przez odpowietrzenie wybuchu pyłu własny system ochronny ANTIDET
Relief.

 

Do czego służy system ANTIDET Relief?

System ochronny ANTIDET Relief służy do obniżenia ciśnienia wybuchu i wyzwolenia produktów wybuchu do otoczenia chronionego urządzenia. Chodzi o pasywny element, do procesu spalania podczas wybuchu nie ingeruje.

 

Jak wszystkie systemy do odpowietrzania wybuchu wymaga wyznaczenia dostatecznej strefy bezpieczeństwa do wypuszczania produktów wybuchu, w której nie mogą przebywać osoby, nie może być przeszkód ani środowisk z niebezpieczeństwem wybuchu. Wymaga też kombinacji z systemem do odsprzęgania wybuchu.

 

Z czego składa się system?

ANTIDET Relief jest to szereg okrągłych i prostokątnych paneli odciążających w wykonaniu nierdzewnym. Każdy element odciążający może być opcjonalnie wyposażony w sygnalizację otwarcia. Panele mogą też posiadać części do gaszenia płomienia wybuchu.

 

Jak Funkcjonuje system?

Wybuchowi towarzyszy wzrost ciśnienia. Każdy element odciążający ma definowaną wartość ciśnienia, przy którym otwiera się (rozrywa). W ten sposób otwiera drogę do odprowadzenia produktów wybuchu poza urządzenie do bezpiecznej przestrzeni.

 

Karta Produktowa do pobrania
Oferta do pobrania