• Česky
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Español
  • русский
Wybuch pyłów

Kontakt

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79
533 53 Pardubice

Tel.: +420 464 646 414
Fax: +420 464 646 415
E-mail: vst@vst.cz

Aktualności

01. 04. 2016 POWTECH 2016

Firma VST Engineering, w dniach 19.04. 2016 – 21.4. 2016 uczestniczyła w targach POWTECH w Norymberdze.

08. 01. 2016 VST Engineering wzmacnia swoją pozycję na rynku

Spółka  VST Engineering z sukcesem zakończyła budowę zupełnie nowej powierzchni magazynowej i staje się silniejsza w konkurencyjnym środowisku na rynku

06. 10. 2015 SOLIDS 2015

Firma VST Engineering, w dniach 04.11. 2015 – 05.11. 2015 uczestniczyła w targach SOLIDS w Dortmund.

Kosze

System bezpłomieniowego odciążenia (odpowietrzenia) wybuchu

ANTIDET FQ Relief

 

Do zabezpieczenia urządzeń przy pomocy bezpłomieniowego odciążenia (odpowietrzenia)
wybuchu pyłu, spółka VST Engineering stosuje swój własny system ochronny ANTIDET FQ Relief.

 

Do czego służy system ANTIDET Relief FQ?

System ochronny ANTIDET Relief FQ służy do odciążenia ciśnienia wybuchu oraz dalszych produktów wybuchu do otoczenia chronionego urządzenia; w odróżnieniu od typowych elementów odciążania (odpowietrzania) w przypadku naszego systemu nie dochodzi do przejścia płomienia do okolicy chronionego urządzenia. Również w tym przypadku chodzi jednak o element bierny, który nie ingeruje w żaden sposób w proces palenia przy wybuchu.

Podobnie jak wszystkie systemy odciążenia (odpowietrzenia) wybuchu, również nasz system wymaga wyznaczenia wystarczającej strefy bezpieczeństwa dla odpowietrzenia produktów wybuchu; w strefie tej nie mogą znajdować się osoby, przeszkody ani środowisko z zagrożeniem wybuchu. Ponadto system
nasz wymaga połączenia z systemem odseparowania wybuchu.

 

Z jakich części składa się system?

System ANTIDET FQ Relief zbudowany jest z szeregu okrągłych i prostokątnych membran ulegających przerwaniu w wykonaniu nierdzewnym z koszem dla zablokowania płomienia. Każdy element odciążający wyposażony jest standardowo w sygnalizację otwarcia.

 

Na czym polega działanie systemu?

Powstaniu wybuchu towarzyszy wzrost ciśnienia. Każdy element odciążający posiada zdefiniowaną wartość ciśnienia, przy której ulega otwarciu (przerwaniu). W ten sposób otwierana jest droga dla odprowadzenia produktów wybuchu poza urządzenie do bezpiecznej przestrzeni za wyjątkiem płomienia, który wychwytywany jest za pomocą kosza nad membraną.

 

 

Karta Produktowa do pobrania
Oferta do pobrania