Rizika výbuchu prachu

Výbuch prachu sice není každodenní událostí, riziko jeho vzniku ale není radno podceňovat. Častým následkem jsou rozsáhlá poškození technologických zařízení a budov, výbuchy ale ohrožují také zdraví a životy zaměstnanců v jejich dosahu.

Co je vlastně výbuch?

Výbuch znamená prudké hoření (oxidaci), které se vyznačuje vzrůstem teploty a tlaku.
Může k němu dojít ve chvíli, kdy se setká výbušná atmosféra se zdrojem, který ji dokáže
zapálit. A právě takové riziko jde napříč takřka všemi průmyslovými odvětvími.

Je váš provoz rizikem výbuchu
prachu ohrožen?

Pokud lze vaše podnikání zařadit do průmyslového odvětví, odpověď zní „ANO“. Výbuch hrozí všude tam, kde se prach dopravuje, skladuje či zpracovává. Rizikové jsou také provozy, kde se manipuluje prachem nebo látkami s jeho nezanedbatelným podílem. Mezi prachy, které tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou atmosféru, patří hnědé i černé uhlí, lignit, síra, uhlík, pryskyřice, biomasa, obilniny a výrobky z nich, cukr, sušené mléko, kostní a masové moučky, krmné směsi, plasty, kovové prachy (hliník, hořčík, titan, zinek a jejich slitiny) a další podobné látky.

Riziko výbuchu nelze vyloučit ani v prostředí, kde se vyskytují spaliny. Limitní koncentrace kyslíku je totiž závislá na řadě dalších provozních podmínek, jako je třeba teplota. Vyskytne-li se v takovém prostředí iniciační zdroj, dojde k aktivaci výbušné atmosféry. K nejčastějším zdrojům patří jiskry mechanického původu, horký povrch, plamen nebo žhavá částice, elektrostatický výboj či elektrické zařízení. Některé iniciační zdroje však z provozu vyloučit nelze vůbec nebo jen velmi obtížně.

Lze minimalizovat riziko výbuchu prachu u zařízení či v provozu?

Rozhodně ano. Cílem takového zabezpečení je omezení účinků výbuchu na přijatelnou úroveň. A právě to je činnost, kterou se zabýváme. K zabezpečení používáme ochranné systémy, které sami navrhujeme, testujeme a vyrábíme.

Díky nám se stanete odpovědným zaměstnavatelem či podnikatelem a nebudete svůj majetek ani zaměstnance vystavovat nebezpečí, které s sebou nese škoda na hmotném majetku, na zdraví a v některých případech i ztráta dobrého jména. Výbuch totiž není jen teoretické riziko. Ochrana před ním je v první řadě známkou vysoké míry odpovědnosti a pozitivního přístupu k zajištění bezpečného provozu.

 

Zabezpečujeme
veškeré průmyslové provozy

Výbuch prachu hrozí prakticky v každém průmyslovém odvětví. Všude tam, kde se
skladuje, dopravuje, zpracovává či kde se manipuluje prachem nebo látkami s jeho
nezanedbatelným podílem. Zabezpečení proti výbuchu prachu je nezbytné nejen
jako prevence před poškozením majetku, ale také jako ochrana zdraví a života
zaměstnanců či udržení dobrého jména společnosti.

Typickými provozy s rizikem výbuchu prachu jsou teplárny, elektrárny, mlýny, cukrovary, výroby krmných směsí,
sila, výroby plastů nebo nábytku či práškové lakovny. Rizikové jsou také provozy nebo jejich části, kde dochází
k mechanické a pneumatické dopravě, k drcení a mletí materiálu, k sušení či míchání, k aspiraci nebo odlučování
prachu a ke skladování prachu nebo látek s jeho vysokým podílem. V takových provozech se riziko výbuchu prachu
vyskytuje zcela jistě, a to minimálně v některé části provozu či v některém zařízení.

 

Energetika

Energetický
průmysl

Elektrárny, teplárny, spalovny odpadů, výrobny biopaliv, přípravny paliva, zpracování biomasy, cementárny

Potravinářství

Potravinářství
 

Pivovary a sladovny, cukrovary, výrobny cukrovinek a sušenek, výrobny instantních produktů, pekárny, lihovary a likérky, sušárny mléka

Chemie

Chemie
a farmacie

Výroba polystyrenu, výroba plastických hmot, výroba hnojiv, výroba práškových barev a pigmentů, zpracování kalů, výroba léčiv

Dřevozpracující

Dřevozpracující
průmysl

Papírny, výrobny peletek, výrobny dřevotřísky, výrobny nábytku

Automotive

Automotive
a letectví

Výroba autodílů, výroba plastových výlisků, opracování odlitků, výroba pneumatik, práškové lakovny

Zemědělství

Zemědělství
 

Mlýny, čističky obilí, posklizňové linky obilí, výrobny krmných směsí, tabákový průmysl, kafilérie

Zabezpečujeme
veškerá zařízení

Výbuch prachu nelze zcela vyloučit ani v průmyslovém odvětví, které přímo
nespadá do rizikové kategorie. Reálné nebezpečí představuje také řada zařízení,
která jsou součástí provozu. Mezi ně patří typicky mlýny, drtiče, filtry, třídiče,
elevátory, zařízení pneumatické dopravy, zásobníky a sila, cyklony či sušárny.

Mletí

Mletí, mísení
a drcení

Mlýny, drtiče, šrotovníky,
mačkadla, míchačky

Odlučování

Odlučování
a třídění

Třídiče, odlučovače, separátory,
prosévačky, cyklony

Skladování

Skladování
a sušení

Sila, zásobníky, váhy, sušárny,
sušárny mléka

Filtrace

Filtrace
 

Filtry, cyklofiltry, elektrofiltry, průmyslové vysavače, aspirace

Doprava

Doprava
 

Šnekové dopravníky, redlery, elevátory, bezosé dopravníky, práškovody, svodky

Ostatní

Ostatní
 

Mixéry, malaxéry, rotapulsery,
váhy, reaktory…

Staňte se odpovědným podnikatelem a zabezpečte váš
provoz či zařízení proti výbuchu prachu. Ochráníte tak
majetek, životy zaměstnanců i dobré jméno společnosti.

Kontaktujte nás

Barrier

Navrhujeme a vyrábíme

vlastní ochranné systémy
k zabezpečení zařízení a provozů
před výbuchem prachu.

Ochranné systémy

Máte zájem o naše produkty? Chcete se na cokoli zeptat?

Napište nám, ozveme se!

Please leave this field empty.

Odesláním formuláře berete na vědomí Podmínky zpracování osobních údajů.

VST Engineering

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79, 533 53 Pardubice

Ke stažení

Firemní
prezentace