Deklaracja dostępu

Niniejsze strony internetowe opracowano z naciskiem na maksymalną dostępność treści i funkcjonalność dla wszystkich użytkowników Internetu. Kod źródłowy stron został wytworzony według standardu HTML5 a formatowanie wizualne jest rozwiązane z pomocą stylów kaskadowych (CSS2 i CSS3).

Tworząc strony internetowe uwzględniano zasady dostępności według metodyki WCAG 1.0 i zasady Zjednoczonej Organizacji Słabo Widzących i Niewidomych – Blind Friendly Web. Wszelkie teksty strony internetowej można dowolnie powiększać lub zmniejszać z pomocą standardowych narzędzi przeglądarki.

W nowoczesnych przeglądarkach jest lansowany responsywny design. Treść strony internetowej automatycznie dostosowuje się do aktualnej szerokości okna przeglądarki.

Kontakt z webmasterem

W razie znalezienia na tej stronie internetowej czegokolwiek, co Twoim zdaniem nie odpowiada wymaganiom dostępności, napisz do nas. Będziemy się starać usunąć ewentualnie niedociągnięcia.

VST Engineering

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79, 533 53 Pardubice
Republika Czeska

Do pobrania

Prezentacja
firmy