Niebezpieczeństwo wybuchu pyłu

Wybuch pyłu nie jest, co prawda, wydarzeniem codziennym, ale lekceważenie tego niebezpieczeństwa nie opłaca się. Częstym następstwem jest rozległe uszkodzenie urządzeń technologicznych i budynków, ale wybuchy zagrażają też zdrowiu i życiu pracowników w ich zasięgu.

Co to właściwie jest wybuch?

Wybuch oznacza gwałtowne spalanie (utlenianie), które cechuje wzrost temperatury
i ciśnienia. Może do niego dojść w chwili, kiedy spotka się wybuchowa atmosfera
ze źródłem zapłonu, które jest w stanie ją zapalić. I właśnie takie niebezpieczeństwo
występuje niemal we wszystkich gałęziach przemysłu.

Czy Twój zakład jest zagrożony
niebezpieczeństwem wybuchu pyłu?

Jeżeli Twoją działalność można zaliczyć do gałęzi przemysłu, odpowiedź brzmi „TAK“. Wybuch grozi wszędzie tam, gdzie pył jest transportowany, magazynowany lub przetwarzany. Niebezpieczne są takie wydziały, gdzie manipuluje się z pyłem lub substancjami z dużą zawartością pyłu. Do pyłów, które tworzą po zmieszaniu z powietrzem atmosferę wybuchową, należy węgiel kamienny i brunatny, lignit, siarka, węgiel, żywice, biomasa, zboża i wyroby z nich, cukier, suszone mleko, mączki kostne i mięsne, mieszanki paszowe, tworzywa sztuczne, pyły metalowe (aluminium, magnez, tytan, cynk i ich stopy) i inne podobne substancje.

Niebezpieczeństwa wybuchu nie można wykluczyć również w środowisku, gdzie występują spaliny. Stężenie graniczne tlenu zależy bowiem od szeregu innych warunków, na przykład temperatury. Jeżeli w takim środowisku wystąpi źródło inicjacji, dojdzie do aktywacji atmosfery wybuchowej. Do najczęstszych źródeł zapłonu należą iskry pochodzenia mechanicznego, gorąca powierzchnia, płomień lub rozpalona cząstka, wyładowanie elektrostatyczne, lub urządzenia elektryczne. Niektórych źródeł inicjacji nie można wykluczyć całkowicie, lub bardzo trudno.

Czy można zminimalizować niebezpieczeństwo wybuchu pyłu w urządzeniu lub wydziale?

Zdecydowanie tak. Celem takiego zabezpieczenia jest ograniczenie następstw wybuchu na możliwy do przyjęcia poziom. Właśnie to jest działalność, którą prowadzimy. Do zabezpieczenia stosujemy systemy ochronne, które sami projektujemy, testujemy i produkujemy.

Dzięki nam staniecie się odpowiedzialnym pracodawcą lub przedsiębiorcą i nie będziecie swojego majątku ani pracowników narażać na niebezpieczeństwa, które przynosi szkoda na majątku, zdrowiu, a w niektórych przypadkach strata dobrej opinii. Wybuch bowiem nie jest tylko teoretycznym zagrożeniem. Ochrona przed nim jest w pierwszym rzędzie dowodem na wysoki stopień odpowiedzialności i pozytywnego podejścia do zapewnienia bezpiecznej produkcji.

 

Zabezpieczamy
wszelkie zakłady przemysłowe

Wybuch pyłu grozi praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Wszędzie, gdzie się
magazynuje, transportuje, przetwarza, manipuluje z pyłem lub substancjami z jego
dużą zawartością. Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu jest niezbędne nie tylko
jako prewencja przed uszkodzeniem majątku, ale również jako ochrona zdrowia i życia
pracowników lub zachowanie dobrej opinii firmy.

Typowymi zakładami z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu są ciepłownie, elektrownie, młyny, cukrownie, wytwórnie
mieszanek paszowych, silosy, przetwórnie tworzyw sztucznych, wytwórnie mebli, oraz lakiernie proszkowe.
Niebezpieczne są też zakłady lub ich części, gdzie przebiega transport mechaniczny lub pneumatyczny, kruszenie
i mielenie materiału, suszenie lub mieszanie, napowietrzanie lub separowanie pyłu, oraz magazynowanie pyłu
lub substancji z jego wysoką zawartością. W takich zakładach niebezpieczeństwo wybuchu pyłu występuje
z pewnością, minimalnie w którejś części zakładu lub w którymś urządzeniu.

 

Energetika

Przemysł
energetyczny

Elektrownie, ciepłownie, spalarnie odpadów, wytwórnie biopaliw, działy przygotowania paliwa, przetwarzania biomasy, cementownie

Potravinářství

Przemysł
spożywczy

Browary i słodownie, cukrownie, wytwórnie słodyczy i ciastek, wytwórnie produktów rozpuszczalnych, piekarnie, gorzelnie i wytwórnie likierów, suszarnie mleka

Chemie

Chemia
i farmaceutyka

Produkcja styropianu, produkcja tworzyw sztucznych, produkcja farb i pigmentów proszkowych, przetwarzanie szlamów, produkcja leków

Dřevozpracující

Przemysł
przetwórstwa drewna

Papiernie, wytwórnie pellet, wytwórnie płyt wiórowych, wytwórnie mebli

Automotive

Automotive
i lotnictwo

Produkcja części samochodowych, produkcja wytłoczek z tworzyw sztucznych, obróbka odlewów, produkcja opon, lakiernie proszkowe

Zemědělství

Rolnictwo
 

Młyny, oczyszczalnie zbóż, linie przetwarzania pożniwnego zbóż, wytwórnie mieszanek paszowych, przemysł tytoniowy, spalarnie odpadów zwierzęcych

Zabezpieczamy
wszelkie urządzenia

Wybuchu pyłu nie można całkowicie wykluczyć również w gałęziach przemysłu,
które bezpośrednio nie należą do kategorii niebezpiecznych. Realne zagrożenia
stwarza też szereg urządzeń, które są częścią zakładu. Należą do nich typowo
młyny, kruszarki, przesiewacze, elewatory, urządzenia do transportu
pneumatycznego, zasobniki i silosy, cyklony i suszarnie.

Mletí

Mielenie, mieszanie
i kruszenie

Młyny, kruszarki, śrutowniki,
gniotowniki, mieszarki

Odlučování

Separowanie
i przesiewanie

Przesiewacze, separatory,
przesiewarki, cyklony

Skladování

Magazynowanie
i suszenie

Silosy, zasobniki, wagi,
suszarnie, suszarnie mleka

Filtrace

Filtracja
 

Filtry, cyklofiltry, elektrofiltry, odciągi przemysłowe, aspiracja

Doprava

Transport
 

Przenośniki ślimakowe, redlery, elewatory, przenośniki bezwałowe, proszkociągi, zsypy

Ostatní

Inne
 

Miksery, malaksery, rotapulsery,
wagi, reaktory…

Stań się odpowiedzialnym przedsiębiorcą i zabezpiecz swój
zakład lub urządzenia przed wybuchem pyłu. Ochronisz tak
majątek, życie pracowników i dobrą opinię firmy.

Skontaktuj się z nami

Barrier

Projektujemy i produkujemy

własne systemy ochronne
do zabezpieczania urządzeń
i zakładów przed wybuchem pyłu

Systemy ochronne

Czy jesteś zainteresowany naszymi produktami? Chcesz o coś zapytać?

Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą!

Please leave this field empty.

Przesyłając formularz, akceptujesz warunki przetwarzania danych osobowych.

VST Engineering

VST Engineering, spol. s r.o.
Semtín 79, 533 53 Pardubice
Republika Czeska

Do pobrania

Prezentacja
firmy